Rodinné bytové domy
Pri Lesíku - Kvetoslavov

Príjemné prostredie pre Váš nový domov.

Profil spoločnosti

V oblasti stavebníctva, nehnuteľností a poradenstva sa zameriavame predovšetkým na:

  • analýzu trhu nehnuteľností s orientáciou na územia určené pre individuálnu výstavbu rodinných domov, nízkopodlažných bytových domov a budov priemyselného využitia
  • investičnú činnosť v oblasti výstavby rodinných domov, bytových domov a budov priemyselného využitia
  • investičnú činnosť v oblasti prípravy území určených na individuálnu výstavbu rodinných domov, bytových domov a budov priemyselného využitia a ich napojenia na verejnú dopravnú a technickú infraštruktúru
  • služby v oblasti vypracovania a obstarania územno-plánovacích dokumentácií
  • zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
  • majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
  • právne a strategické poradenstvo v oblasti stavebníctva a nehnuteľností podľa požiadaviek a zámeru vlastníka nehnuteľností alebo investora
  • kúpu a predaj nehnuteľností
© ProBuilding Development s.r.o. - všetky práva vyhradené, realizácia era